Lokalna Organizacja Turystyczna – startujemy

Lokalna Organizacja Turystyczna „Przystań w sercu Mazowsza” (LOT) została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod koniec lipca 2017. Po okresie organizacyjnym startujemy z działaniem na rzecz promocji turystycznej regionu Jeziora Zegrzyńskiego.

LOT powstał z inicjatywy samorządów i lokalnej grupy działania, by wspierać rozwój turystyczny regionu Jeziora Zegrzyńskiego. Jego członkowie założyciele to Powiat Legionowski, gminy: Legionowo, Nieporęt, Wieliszew, Serock i Jabłonna oraz Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński, która jest stowarzyszeniem.

Członkowie założyciele wyszli z założenia, że w grupie siła, a działając wspólnie będzie można osiągnąć zdecydowanie więcej. Do LOT może wstąpić każdy, kto chce działać na rzecz promocji i rozwoju turystyki, oraz walorów regionu Jeziora Zegrzyńskiego. Zapraszamy zarówno przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, instytucje, jak również osoby fizyczne.

Szczegółowe informacje na temat Lokalnej Organizacji Turystycznej „Przystań w sercu Mazowsza” można znaleźć w dziale „O nas”. Zapraszamy do współpracy.