fbpx

Ścieżki przyrodnicze i szlaki piesze

Nad Jeziorem Zegrzyńskim przygotowane zostały także trasy dla miłośników pieszych wędrówek. Spacerować warto poniższymi szlakami.

Ścieżka dydaktyczna w Jadwisinie
Serocki szlak pieszy prowadzi wzdłuż Jeziora Zegrzyńskiego. Jego długość wynosi dwa i pół kilometra. Spacer startuje na końcu ulicy Rybaki, mija Rezerwat Jadwisin i dociera do Wąwozu Szaniawskiego. Po drodze ustawionych zostało wiele tablic zawierających ciekawe informacje o tutejszej florze i faunie. Dzieci znajdą po drodze dwie gry dydaktyczne, dzięki którym poznają mieszkańców Jeziora Zegrzyńskiego oraz okolicznych rezerwatów.

Park leśny Rembelszczyzna
W Rembelszczyźnie stworzono park o leśnym charakterze i funkcji rekreacyjnej wraz z ogrodem sensoryczno-botanicznym. Powstała wielofunkcyjna przestrzeń przeznaczona do rekreacji i wypoczynku, jak również edukacji, szczególnie w dziedzinie przyrody, ekologii i ochrony środowiska. Miejsce ma także wspomagać integrację lokalnej społeczności. Kompozycja parku opiera się na układzie ścieżek spacerowych, wykonanych z nawierzchni mineralnych, które łączą poszczególne wejścia oraz elementy programowe. Istniejący drzewostan uzupełniają nasadzenia krzewów ozdobnych oraz rabaty bylinowe, skomponowane tak, aby podzielić przestrzeń na poszczególne wnętrza – rabatę kolorów, wrzosowisko, ogród traw i ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą.

Ścieżka przyrodnicza w Jabłonnie
Park przypałacowy w Jabłonnie obfituje w wiele gatunków drzew i krzewów. To park krajobrazowy w stylu angielskim, który założono w drugiej połowie XVIII wieku. Znajduje się w nim także wiele pomników przyrody. Dlatego została tu wyznaczona ścieżka, na której znajdują się pięćdziesiąt cztery pomniki przyrody i ponad stuletni drzewostan. Poza roślinnością można podziwiać wiele gatunków ptaków oraz spotkać dokazujące wśród drzew wiewiórki. Oprócz zabytkowego pałacu znajdują się tu również małe formy architektoniczne – łuk triumfalny, zegar słoneczny na dziedzińcu pałacu, a na jego tyłach fontanna oraz chińska altana, ruiny stajni i groty.

Ścieżka edukacyjna w sołectwie Chotomów Północny
Inicjatorami trasy edukacyjnej, powstałej w 2020 roku na terenie Lasów Państwowych w Chotomowie, są mieszkańcy sołectwa Chotomów Północny, którzy pozyskali dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze na jej budowę. Na trasie poza tablicami informującymi o rekordach bitych przez zwierzęta naszych lasów znajdują się ścianka wspinaczkowa, skocznia do skoku w dal oraz kosz do trenowania celności.

Ścieżka edukacyjna „Ptasi azyl” w Legionowie
Otwarta w 2019 roku ścieżka przyrodnicza przy ulicy Prymasowskiej ma około 1,5 km długości i przebiega przez las. Trasa ścieżki rozpoczyna się przy figurce Matki Boskiej i dwustuletnim dębie szypułkowym na rogu ulic Mieszka I i Prymasowskiej, a kończy na wysokości ulicy Dwernickiego. Dzięki tablicom informacyjnym każdy może dowiedzieć się więcej o żyjących tu ptakach. Na ścieżce znajduje się siedem przystanków tematycznych uzupełnionych o tablice edukacyjne.

Ścieżka edukacyjna przyrodniczo-leśna Zakopiańska
Ścieżka wyposażona jest w 22 kolorowe tablice, które w czytelny sposób informują o ekosystemie leśnym i występujących tu zwierzętach, drzewach i roślinach. Trasa obejmuje dwa warianty – pętlę małą o długości 1 km przewidzianą dla dzieci oraz pętlę dużą o długości 4 km dla bardziej zaprawionych turystów. 

Przez region Jeziora Zegrzyńskiego przebiegają także szlaki historyczne – Szlak Książąt Mazowieckich, Mazowiecki Szlak Literacki i Szlak Wodny Króla Stefana Batorego. Pierwszy obejmuje duży obszar od Bugu i Narwi do Bzury i Rawki oraz od Płocka po okolice Radomia. Jednym z przystanków na szlaku jest Serock. Znajdują się tu blisko związane z książętami mazowieckimi kościół parafialny oraz wczesnośredniowieczne grodzisko „Barbarka”.

Mazowiecki Szlak Literacki łączy trzydzieści miast i wsi związanych z twórczością wybitnych polskich pisarzy oraz poetów, którzy mieli tu swoje korzenie lub tu tworzyli. Z Serockiem związani byli urodzony tu Włodzimierz Wolski oraz Jerzy Szaniawski, który urodził się, dorastał i tworzył w Zegrzynku. Na jego cześć nazwany został rezerwat przyrody – Wąwóz Szaniawskiego, który otacza ruiny dworku rodziny Szaniawskich.

Przez Narew oraz Jezioro Zegrzyńskie przebiega także trasa Szlaku Wodnego Stefana Batorego, która swój początek ma na Wiśle (przy Zamku Królewskim w Warszawie), prowadzi Kanałem Żerańskim przez Jezioro Zegrzyńskie i dalej Narwią do Kanału Augustowskiego. Król Stefan Batory często bywał w miastach znajdujących się na szlaku, w tym także w Nieporęcie i Serocku.