fbpx

Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku

Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku to samorządowa placówka o charakterze muzealnym. Jej misją jest budowanie oraz wzmacnianie tożsamości i patriotyzmu lokalnego, a także więzi społecznych poprzez działania wspierające podnoszenie świadomości społecznej w zakresie historii, tradycji oraz kultury miasta i gminy Serock. Ekspozycja opiera się na multimedialnym i interaktywnym przekazie, który zwiększa atrakcyjność odbioru treści merytorycznych.

fot. A. Woźniakowska

Multimedialna podróż historyczna
W trzech salach izby prezentowane są treści ukazujące dzieje Serocka i okolic. W pierwszej sali, poświęconej historii serockiego grodziska, początkom miasta i kościołowi, znalazły się kopie zabytków archeologicznych, które znaleziono podczas badań prowadzonych na grodzisku Barbarka w latach 60. XX wieku. Zgromadzono tam także kopie najstarszych dokumentów, w których wymieniona jest nazwa miasta oraz dokumentów potwierdzających nadanie praw miejskich. Na ścianach wiszą prezentery z krótkimi opisami działów ekspozycji, a w dotykowych monitorach znajduje się rozszerzenie informacji dotyczących tych działów. Na ścianie jest również mapa rzecznych szlaków handlowych, przy których położony był Serock, z drewnianymi makietami łódek. To także miejsce, w którym można obejrzeć krótki film przedstawiający dzieje Serocka. W dalszej części sali prezentowana jest historia flisaków, rybaków i retmanów – silnie związanych przez wieki z historią Serocka. Odwiedzający znajdą tu także informacje o kolejnych etapach dziejów miasta. W monitorach zamieszczona jest historia ludności żydowskiej oraz szczególnych postaci i rodów związanych z miastem i gminą.

Druga sala poświęcona jest historii Zegrza, powstaniom narodowym, postaci Napoleona oraz pierwszej i drugiej wojnie światowej. Znajduje się tu również interaktywna mapa będąca krótką wędrówką przez dzieje Serocka, obrazująca najważniejsze wydarzenia z jego ponad 1000-letniej historii. W gablotach prezentowane są artefakty pochodzące z dawnej kolekcji militariów Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, ofiarowane przed kilku laty Urzędowi Miasta i Gminy Serock. Trzecia sala poświęcona jest współczesności. Docelowo funkcjonować w niej będzie punkt informacji turystycznej. Na wielkim ekranie dotykowym goście mogą znaleźć najważniejsze informacje związane z turystycznym charakterem miasta.

Ekspozycja
Praca nad przygotowaniem ekspozycji trwała dwa lata. Pozyskanie dokumentów związanych z dziejami Serocka, dawnych fotografii, map, zbiorów, wykonanie kopii dokumentów wymagało współpracy z ponad trzydziestoma placówkami, z których należy wymienić Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Instytut Sztuki PAN w Warszawie, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Grodzisku Mazowieckim i Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu. Autorem koncepcji muzeum i scenariusza jego ekspozycji jest dr Sławomir Jakubczak – serocki regionalista, od wielu lat zaangażowany w przedsięwzięcia służące krzewieniu historii miasta i gminy Serock.

Historia budynku
W budynku Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w XIX wieku mieściła się szkoła. Po wybudowaniu murowanej szkoły podstawowej budynek przeznaczono na mieszkania dla nauczycieli, a jeszcze kilka lat temu znajdowały się tu mieszkania komunalne.

Serock, ul. św. Wojciecha 1
tel. 22 768 32 95

e-mail: izbapamieci@serock.pl

Godziny otwarcia:
czwartki: 10:00 -15:00
drugi weekend miesiąca: 11.30 – 17.30.
Więcej: www.historia.serock.pl