fbpx

Dołącz do nas

Poniżej publikujemy informację o wysokości składek członkowskich oraz deklaracje członkowskie dla osób prawnych i osób fizycznych w formie plików pdf do pobrania. Zapraszamy do współpracy.

Wysokość składek członkowskich (składka roczna) ustalona uchwałą Walnego Zebrania Członków nr 8/2017 z dnia 17 listopada 2017:

  powiaty20 000 zł
  gminy powyżej 50 000 mieszkańców10 000 zł
  gminy od 25 001 do 50 000 mieszkańców7 000 zł
  gminy od 15 001 do 25 000 mieszkańców5 000 zł
  gminy do 15 000 mieszkańców4 000 zł
  podmioty gospodarcze zatrudniające do 5 osób500 zł
  podmioty gospodarcze zatrudniające 6 do 10 osób750 zł
  podmioty gospodarcze zatrudniające 11 do 50 osób1 500 zł
  podmioty gospodarcze zatrudniające 51 do 100 osób2 500 zł
  podmioty gospodarcze zatrudniające powyżej 100 osób3 500 zł
  izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i inne organizacje prowadzące działalność gospodarczą1 000 zł
  organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą300 zł
  organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej100 zł
  instytucje kultury300 zł
  wyższe uczelnie1 000 zł
  osoby fizyczne nie prowadzące działaności gospodarczej100 zł