fbpx

Zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego jako fundament budowania przyszłości społeczności powiatu legionowskiego

Celem projektu jest wydanie publikacji „Wrzesień 1939. Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Wieliszew, Serock” i w rezultacie zachowanie dziedzictwa historycznego i pamięci o wydarzeniach kampanii wrześniowej 1939 roku. Unikatowość tego projektu polega na tym, że uwaga autorów książki skupia się na terenie gmin powiatu legionowskiego i w bardzo szczegółowy sposób pokazuje niejako wycinek historii tego trudnego dla Polski i świata czasu poprzez zebranie w niej opisu wydarzeń, będących wówczas udziałem mieszkańców terenu obecnego powiatu legionowskiego.

Nie dbając o pamięć o historii wspólnoty, nie możemy zbudować jej tożsamości. A to ona właśnie spaja, daje ludziom poczucie wspólnoty, bez którego budowanie przyszłości jest trudne, jeśli nie niemożliwe. Mając to na uwadze LOT „Przystań w sercu Mazowsza” podjęła się wydania publikacji i pozyskała partnerów, dzięki którym stało się to możliwie. Wydanie książki zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, dotacji celowych udzielonych stowarzyszeniu przez Powiat Legionowski, gminy: Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Serock i Wieliszew, oraz ze środków własnych wydawcy.

Lokalna Organizacja Turystyczna „Przystań w sercu Mazowsza” jest organizacją zrzeszającą samorządy powiatu legionowskiego, czyli wspólnotę lokalną właśnie. W swoich działaniach stara się wspierać rozwój lokalny, co bez takich elementów, jakie dają mieszkańcom poczucie wspólnoty, byłoby niezwykle trudne.

Publikacje historyczne dotyczące II wojny światowej czy poszczególnych jej okresów traktują temat całościowo, opisując wydarzenia dotyczące całego kraju. Zdarza się też, że skupiają się na działaniach konkretnej formacji lub opisują losy ważnych postaci. Ujęcie historii kampanii wrześniowej 1939 roku w kontekście działań na terenie pięciu podwarszawskich gmin, które obecnie tworzą powiat legionowski, jest wyjątkowe i wynika z pasji autorów, którzy mieszkają lub pracują na tym terenie, a wolny czas poświęcają badaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego lokalnej społeczności.

Poprzez wydanie książki autorstwa Krzysztofa Klimaszewskiego (mieszkaniec gminy Wieliszew) i Mirosława Pakuły (wieloletni były pracownik Muzeum Historycznego w Legionowie, obecnie kierownik Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku) pt. : „Wrzesień 1939. Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Wieliszew, Serock” umożliwi zarówno dzieciom i młodzieży szkolnej, ale też dorosłym mieszkańcom gmin Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Wieliszew i Serock ujrzenie znanych sobie miejsc w nowym świetle. Lektura tej publikacji ma szansę stać się inspiracją dla nich do obcowania na żywo z miejscami, w których działa się nasza historia, podczas szkolnych wycieczek po okolicy czy też niedzielnych rodzinnych spacerów. Wielu z mieszkańców powiatu legionowskiego z lektury książki będzie mogło czerpać wiedzę również o swoich przodkach, która nierzadko zostaje zatracona wraz z ich odejściem. Nauczyciele będą mogli wykorzystać tę pozycję przy planowaniu zajęć z edukacji regionalnej oraz historii.

Wydanie publikacji będzie miało charakter niekomercyjny. Wydawca, czyli Lokalna Organizacja Turystyczna „Przystań w sercu Mazowsza”, przekaże większość nakładu:

  1. do szkolnych i publicznych bibliotek na terenie powiatu legionowskiego,
  2. gminom Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Wieliszew i Serock oraz Powiatowi Legionowskiemu, jako partnerom projektu.


Egzemplarze książki będą dystrybuowane nieodpłatnie przy okazji konkursów o tematyce kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które wpisują się w działania upamiętniania i utrwalania dziedzictwa historycznego regionu. Jeśli sytuacja na to pozwoli (kwestia rozwoju lub zakończenia epidemii COVID-19), zorganizowane zostaną spotkania autorskie w każdej z gmin powiatu legionowskiego przy współpracy z partnerami projektu. Obowiązkowe egzemplarze książki trafią również do zbiorów Biblioteki Narodowej, jako że wydawca nadał jej numer ISBN.

Recenzje książki:

dr hab. Andrzej Wesołowski
prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz