fbpx

Zabytki architektury w gminie Wieliszew

Klasycystyczna kaplica z widniejącą nad wejściem wymowną dedykacją „Żona Mężowi”, stojąca na cmentarzu parafialnym w Wieliszewie to jeden z najważniejszych zabytków w gminie. Obiekt pochodzi z 1834 roku. Kaplicę ufundowała Maria Gautier, żona ówczesnego właściciela wsi i majątku wieliszewskiego.

fot. Anna Ziółkowska

Ruiny pałacu i spichlerz w Górze (gm. Wieliszew). Pałac został zbudowany około 1780 roku w stylu klasycystycznym według projektu gen. Stanisława Zawadzkiego jako siedziba Stanisława Poniatowskiego, bratanka króla Stanisława Augusta. Obiektowi towarzyszyły niewiele późniejsze zabudowania gospodarcze, w tym zachowany do dziś spichlerz o cechach architektury klasycystycznej, kuźnia i klasycystyczna oficyna z XVIII wieku. W drugiej połowie XIX wieku, po tym jak pałac znalazł się w rękach rosyjskich, przebudowano go z przeznaczeniem na letnią siedzibę arcybiskupów prawosławnych. W okresie  II RP wykorzystywany był na cele szkolne. Został zniszczony w czasie II wojny światowej i obecnie znajduje się w ruinie. Nieopodal, na malowniczo położonej skarpie Jeziora Górskiego znajdują się ruiny letniej rezydencji Poniatowskich – pałacu w Górze nad Narwią.

Grupa forteczna Janówek – to usytuowany w pobliżu wsi Janówek porośnięty lasem zespół trzech fortów wchodził w skład umocnień „zewnętrznego pierścienia” twierdzy Modlin.  Powstawał w latach 1883 – 1888 (obiekt ceglano-ziemny) i 1912 – 1915 (obiekty żelbetowe). Dziś te pokaźnych rozmiarów zniszczone budowle przyciągają amatorów wspinaczki skałkowej, służąc im jako ścianki treningowe. Odbywają się tu m.in. Mistrzostwa Polski we Wspinaczce Krótkodystansowej.