fbpx

Zabytki architektury w Legionowie

Muzeum Historyczne w Legionowie mieści się willi „Bratki” przy ulicy Mickiewicza, zbudowanej w 1928 roku w stylu dworkowym. Cechy charakterystyczne to kolumnowy ganek wejściowy, łamany dach polski i narożne boniowanie. Budynek powstał dla rodziny Millerów, potem służył jako siedziba Urzędu Gminy Legionowo (1931-1938). Następnie obiekt przeznaczono na szpital, a później na izbę porodową. W 2001 roku willa została siedzibą Zbiorów Historycznych Miasta Legionowo (obecnie Muzeum Historyczne w Legionowie). Znajdują się tu ekspozycje stałe oraz odbywają wystawy czasowe. Jednostka prowadzi działalność naukowo-badawczą, wydawniczą, edukacyjną i kulturalną. W 2012 roku w odrestaurowanym budynku kasyna z 1892 roku otwarto Filię Muzeum na osiedlu „Piaski”, w której pokazywana jest stała wystawa dotycząca historii legionowskiego garnizonu.

Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie mieści się przy ulicy Norwida. Willa powstała około 1927 roku dla Marii i Stanisława Gajewskich. Zbudowano ją w stylu dworkowym, typowym dla międzywojennej murowanej zabudowy willowej Legionowa. W 1981 roku obiekt kupiło miasto i przeznaczyło na siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury (1984 r.). W 2009 roku przeprowadzono jego modernizację oraz zagospodarowano teren na zewnątrz. Budynek przystosowano dla osób niepełnosprawnych, zbudowano miejsca parkingowe oraz zaadoptowano działkę na plenerowe przedsięwzięcia artystyczne.

fot. Mirosław Samoraj

Zespół willowo-parkowy “Kozłówka” w Legionowie przy ul. Smereka składający się z willi murowano-drewnianej, wzniesionej ok. 1885 roku i otaczającego ją parku krajobrazowego,

Kompleks koszarowych budynków z czerwonej cegły, dawnego garnizonu carskiego, wzniesiony w 1897 roku, w sąsiedztwie “Kozłówki”.

Zabytki architektury dwudziestolecia międzywojennego, tzw. stylu dworkowego, nawiązujące do dawnych szlacheckich rezydencji, reprezentują willa “Orawka” przy ul. Jagiellońskiej oraz “Willa Bratki” – dziś siedziba Muzeum Historycznego w Legionowie oraz wille przy ulicach: Warszawskiej, Jagiellońskiej (willa „Róża”), Cypriana Kamila Norwida, a także kamienica przy ul. Mikołaja Kopernika, zbudowana przez słynnego kompozytora Jerzego Petersburskiego.