fbpx

Aktywator Inicjatyw Sąsiedzkich 2.0

Aktywność społeczna jest jedną z podstawowych cech społeczeństwa obywatelskiego. Działalność ta przejawia się przede wszystkim poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju inicjatywach oddolnych na rzecz społeczności lokalnej i mieszkańców, wolontariat, czy wspieranie organizacji pozarządowych w ich działalności statutowej. Chęć włączania się w działania na rzecz społeczeństwa jest wpisana w nasze DNA. Zaangażowanie się w aktywność społeczną czy obywatelską pozwala nam zwiększyć poczucie przynależności do lokalnej wspólnoty oraz poprawia samopoczucie i samoocenę. Z przeprowadzonych przez CBOS w 2021 r. badań wynika, że ponad 45% Polek i Polaków angażuje się w działalność charytatywną, społeczną czy obywatelską. Powyższy wynik pokazuje, że jesteśmy społeczeństwem zaangażowanym, chcącym działać na rzecz dobra wspólnego. Jednoznacznym potwierdzeniem tego było zaangażowanie wolontariuszy, grup nieformalnych i organizacji pozarządowych podczas epidemii COVID19, czy w działania na rzecz uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Ostatnie lata dobitnie pokazały, że jesteśmy społeczeństwem, które lubi i chce pomagać. Potrzebujemy jedynie drobnego wsparcia, aby móc realizować nasze inicjatywy.

Stowarzyszenie Dobra Fala, chcąc wyjść na przeciw tym oczekiwaniom postanowiło w 2022 r. przeprowadzić pierwszy w powiecie legionowskim konkurs na inicjatywy oddolne – Aktywator Inicjatyw Sąsiedzkich. Celem konkursu było wsparcie realizacji inicjatyw oddolnych realizowanych przez mieszkańców i grupy nieformalne z powiatu legionowskiego. Konkurs skierowany jest do osób chcących oddolnie zrealizować inicjatywę sąsiedzką na rzecz mieszkańców miasta, dzielnicy, osiedla, członków społeczności szkolnej, senioralnej czy grupy skupiającej mieszkańców o zbliżonych zainteresowaniach. W ramach konkursu można było zgłaszać inicjatywy o charakterze animacyjnym, towarzyskim, sportowym, kulturalnym czy patriotycznym. W ramach konkursu uczestnicy mogli otrzymać na realizację swoich pomysłów od 1000 zł do 1500 zł.

Zainteresowanie pierwszą edycją konkursu przerosło oczekiwania organizatorów. Ostatecznie w pierwszej edycji konkursu udział wzięło 5 inicjatyw oddolnych, dotyczących m.in. wydania specjalnego numeru czasopisma „Działamy Lokalnie”, zorganizowania opieki nad zabytkami znajdującymi się na terenie cmentarza ewangelickiego w gminie Nieporęt, organizacji spotkania integrującego osoby uczęszczające na terapię uzależnień, organizacji spotkań z grami planszowymi w legionowskiej Poczytalni oraz stworzenia „sąsiedzkiej ławeczki” w Kałuszynie.

W celu zwiększenia atrakcyjności konkursu zorganizowano głosowanie na najlepsze inicjatywy. Nagrodą dla pomysłodawców było dodatkowe 500 zł na realizację ich pomysłów. Pomysł z głosowaniem jeszcze w większym stopniu zachęcił mieszkańców powiatu legionowskiego do wspierania najciekawszych inicjatyw. W głosowaniu wzięło udział ponad 1900 osób, dzięki którym trzy najlepsze inicjatywy otrzymały dodatkowe środki. Warto również dodać, że wszystkie zrealizowane inicjatywy objęły swym zasięgiem ponad 200 osób.

Dostrzegając rezultaty pierwszej edycji konkursu, Stowarzyszenie Dobra Fala postanowiło przeprowadzić w 2023 r. drugą edycję konkursu. Również w tym roku mieszkańcy powiatu legionowskiego będą mieli okazję zrealizować inicjatywy oddolne mające na celu integrację mieszkańców oraz aktywne spędzanie czasu wolnego.

Zapraszamy więc wszystkich mieszkańców powiatu legionowskiego, grupy nieformalne, aktywistów i społeczników do udziału w konkursie na realizację inicjatyw oddolnych na rzecz społeczności lokalnej – AKTYWATOR INICJATYW SĄSIEDZKICH 2.0, edycja 2023.

Konkurs jest elementem realizowanego przez Stowarzyszenie Dobra Fala projektu Przewodnik aktywności społecznej „W krainie Jeziora Zegrzyńskiego” realizowanego ze środków Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG oraz projektu Nie mamy czasu na starość! dofinansowanego ze środków Rządowego Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2023.

Celem konkursu jest wsparcie realizacji inicjatyw realizowanych przez mieszkańców powiatu legionowskiego. Skierowany jest do osób chcących działać na rzecz mieszkańców miasta, dzielnicy, osiedla, członków społeczności szkolnej, senioralnej czy grupy skupiającej ludzi o zbliżonych zainteresowaniach. Konkurs ma na celu również wsparcie inicjatyw międzypokoleniowych oraz aktywności społecznej seniorów. Partnerami grup składających wnioski mogą być koła wolontariatu, szkoły, rady osiedli, parafie i organizacje pozarządowe i samorządowe oraz instytucje kultury.

Planowany termin zgłaszania wniosków w konkursie to: 1 – 15 czerwca 2023.

Termin realizacji inicjatyw: 1 lipca -24 września 2023.

Regulamin i wniosek w załącznikach.

Po szczegóły zapraszamy na stronę www.dziejesie-legionowski.pl