fbpx

Komunikat o jakości wody w kąpieliskach

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie z dnia 1.07.2024 r. o jakości wody w kąpielisku/miejscu zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie informuje, że woda do kąpieli spełnia obowiązujące wymagania w miejscach:

  1. Kąpielisko „Dzika Plaża” w Nieporęcie. Bieżąca ocena jakości wody, na podstawie wyników badania wody z dnia 13.06.2024 r.
  2. Kąpielisko ,Plaża Miejska Serock” zlokalizowane przy ul. Retmańskiej w Serocku. Bieżąca ocena jakości wody, na podstawie wyników badania wody z dnia 20.06.2024 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie informuje, że w sezonie letnim 2024 objęte nadzorem będzie ponadto :

  1. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli zlokalizowane przy ul. 600-lecia w Wieliszewie. Bieżąca ocena jakości wody, na podstawie wyników badania wody z dnia 28.06.2024 r.

Bieżąca ocena jakości wody wydana na podstawie art. 1 pkt. 1 oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2024, poz. 416) oraz na podstawie art. 41 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) a także na podstawie 55′ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255) oraz w oparciu o wyniki badania wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej a także kontroli urzędowej.