fbpx

Wspólnie dla turystyki w rejonie

Wczoraj w zabytkowych progach Pałacu Zegrzyńskiego przedstawiciele  14 samorządów rozmawiali o przyszłości regionu Jeziora Zegrzyńskiego. Spotkanie zorganizowała Lokalna Organizacja Turystyczna „Przystań w sercu Mazowsza” wraz z Powiatem Legionowskim.

Turystyka, ze względu na walory obszaru Jeziora Zegrzyńskiego, może stać się kołem zamachowym lokalnej gospodarki. Na zaproszenie starosty legionowskiego i zarządu LOT „Przystań w sercu Mazowsza” włodarze z 14 samorządów położonych wokół Jeziora zebrali się, by omówić pomysł stworzenia wspólnej strategii ponadlokalnej dla regionu.

Uczestnicy spotkania zapoczątkowali proces nawiązywania szerokiej współpracy całego obszaru, który roboczo nazwali „Obszarem Jeziora Zegrzyńskiego”. Ma ona zaowocować wspólną strategią i projektami, w których rozwój będzie postrzegany z perspektywy ponadlokalnej, a projekty będą realizowane w partnerstwach. Działania samorządów wspiera zarówno Lokalna Organizacja Turystyczna, jak i Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński.

Dokument, który miałby powstać w wyniku współpracy, wyznaczy kierunki rozwoju, będzie także podstawą do aplikowania o środki zewnętrzne. Wspólna strategia pokaże również potencjalne projekty, które zaangażowane samorządy będą mogły realizować w partnerstwach ponadlokalnych. Takie podejście pozwoli na harmonijny rozwój całego obszaru Jeziora Zegrzyńskiego, planowany nie odcinkowo w poszczególnych gminach, ale w ramach współpracy wielu partnerów, patrzących na region globalnie.

Wsparcie merytoryczne odnośnie tworzenia strategii ponadlokalnych zapewnili eksperci z Best Place Institute i Pheno Horizon.