fbpx

Eko Zegrze dla zrównoważonego rozwoju

Wystartował projekt „Eko Zegrze”, czyli cykl bezpłatnych szkoleń dotyczących turystyki zrównoważonej. Przygotowaliśmy je dla mieszkańców, przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych, uczniów i studentów. Zdobyliśmy też dofinansowanie na ten cel z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

18 maja 2022 odbyły się pierwsze warsztaty w ramach tego przedsięwzięcia. W pierwszej grupie szkoleniowej znaleźli się uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Legionowie z kierunków turystycznego i energii odnawialnej oraz ich nauczyciele. Rozmawiali o tym, czym jest zrównoważona turystyka, jakie są z niej korzyści i jakie zagrożenia niesie ze sobą niekontrolowany rozwój turystyczny regionu.

Projekt „Eko Zegrze” to nie tylko wsparcie rozwoju kadr w turystyce. Jego celem jest również podnoszenie świadomości w tym zakresie w społeczności regionu, zaangażowanie m.in. mieszkańców, przedsiębiorców, samorządów we współpracę, której efektem będzie rozwój regionu Jeziora Zegrzyńskiego w sposób, który zabezpieczy nie tylko interes ekonomiczny i satysfakcję turystów, ale też potrzeby mieszkańców, ochronę środowiska naturalnego i kulturowego.

Uczestnicy szkoleń będą uczyć się myślenia o projektach rozwojowych w sposób uwzględniający wszystkie wspomniane aspekty. Swoją wiedzą i doświadczeniem uczestników projektu wspierają trenerzy z Fundacji Best Place Institute – dr Jarosław Górski oraz Adam Mikołajczyk, jak również międzynarodowa konsultantka ds. turystyki zrównoważonej w Toposophy Ltd i ekspertka w tej dziedzinie Marta Mills, posiadająca doświadczenie w prowadzeniu projektów w wielu miejscach na świecie. Pierwsze spotkanie drugiej grupy szkoleniowej, w której uczestniczyć będą przedsiębiorcy, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, uczniowie, studenci i zainteresowani tematyką mieszkańcy odbędzie się 25 maja 2022.Kolejne spotkania grup szkoleniowych już w czerwcu w formule zdalnej.

Projekt „Eko Zegrze – program budowania kompetencji kadr oraz świadomości ekologicznej społeczności lokalnej dla potrzeb rozwoju turystyki zrównoważonej w regionie Jeziora Zegrzyńskiego” jest realizowany z dofinansowaniem ze środków Ministra Sportu i Turystyki przeznaczonych na turystykę w 2022 roku. Całkowita wartość projektu to 96 440,- zł, z czego dotacja MSiT to 70 675,- zł.