fbpx

Koncepcje projektów

Jednym z efektów pracy uczestników projektu Eko Zegrze są, powstałe w ramach spotkań warsztatowych, koncepcje projektów, które wpisują się w założenia turystyki zrównoważonej ze szczególnym naciskiem na dbałość o środowisko naturalne. Poniżej zamieszczamy prezentacje, które poszczególne grupy robocze powstałe w toku szkoleń przygotowały i przedstawiły podczas konferencji podsumowującej projekt. Cztery z nich zostały opracowane prze grupę „uczniowską”, w której pracowali uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie z kierunków technik organizacji turystyki i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej przy wsparciu i pod opieką swoich nauczycieli. Dwie pozostałe powstały w grupie, w której zebrali się mieszkańcy zainteresowani tematyką turystyki, przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych i przedsiębiorcy z branży turystycznej.