fbpx

Komunikat o jakości wody w kąpieliskach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowe wydał dziś komunikat o jakości wody w kąpieliskach zlokalizowanych nad jeziorem Zegrzyńskim, zgodnie z którym na „Dzikiej Plaży” w Nieporęcie, plaży w Serocku i plaży 600-lecia w Wieliszewie woda jest przydatna do kąpieli.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie z dnia 13.07.2022 r. o jakości wody w kąpielisku/miejscu zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli.

Zgodnie art. 1 pkt. 1 oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 195) oraz na podstawie art. 41 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), a także na podstawie 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255) oraz w oparciu o wyniki badania wody dostarczone przez organizatora, a także wykonane w ramach nadzoru bieżącego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie orzeka o dopuszczeniu do kąpieli:

Kąpielisko „Dzika Plaża” w Nieporęcie bieżąca ocena jakości wody, na podstawie wyników badania wody pobranej w dniu 05.07.2022 r. — woda przydatna do kąpieli – woda przydatna do kąpieli.

Kąpielisko „Plaża Miejska Serock” zlokalizowane przy ul. Retmańskiej w Serocku bieżąca ocena jakości wody, na podstawie wyników badania wody pobranej w dniu 30.06.2022 r. — woda przydatna do kąpieli

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie Informuje, że w sezonie 2022 objęte nadzorem będzie również:
Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli zlokalizowane przy ul. 600-lecia w Wieliszewie, bieżąca ocena jakości wody, na podstawie wyników badania wody pobranej w dniu 20.06.2022 r. — woda przydatna do kąpieli

Planując wypoczynek nad wodą należy pamiętać o zasadach gwarantujących bezpieczeństwo.