fbpx

Wypoczynek w mazowieckiej przystani

„Wypoczynek w mazowieckiej przystani – promocja turystyki wiejskiej i agroturystyki w Regionie Jeziora Zegrzyńskiego” to zadanie realizowane przez Lokalną Organizację Turystyczną „Przystań w sercu Mazowsza” z udziałem dotacji celowej Ministra Sportu i Turystyki z działu 40 – turystyka w 2023
na realizację zadań z zakresu turystyki w ramach Priorytetu 1 – Działania na rzecz rozwoju i promocji turystyki wiejskiej/agroturystyki.
Wartość zadania: 65 169,33 zł, dotacja MSiT: 50 000,00 zł.


Aktualności

Promujemy turystykę wiejską

Zapraszamy na sielski wypoczynek

Jak najlepiej spędzić zimowe popołudnie? Zaplanuj z nami urlop!


Jak zgłosić obiekt do katalogu:

 1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy.
 2. Przygotuj 1 – 5 zdjęć swojego obiektu w rozdzielczości minimum 300 dpi (pliki muszą mieć jakość nadającą się do druku).
 3. Podpisz formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych i praw autorskich do zdjęć.
  W przypadku, gdy podpisujesz formularz i oświadczenia odręcznie, zeskanuj (sfotografuj) je przed wysłaniem i do e-maila dołącz skany lub zdjęcia dokumentów. Możesz też podpisać dokumenty cyfrowo – podpisem elektronicznym (jeśli go posiadasz) lub profilem zaufanym (https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany).
 4. Podpisane formularz i oświadczenia, jak również zdjęcia załącz do wiadomości e-mail i prześlij ją do nas na adres lot@zegrze.org w temacie wiadomości wpisując ZGŁOSZENIE KATALOG TURYSTYKI WIEJSKIEJ. Dokumenty możesz też przesłać do nas pocztą na adres:
  Lokalna Organizacja Turystyczna „Przystań w sercu Mazowsza”
  ul. Gen. W. Sikorskiego 11
  05-119 Legionowo
  .
 5. W przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami pod powyższym adresem e-mail lub telefonicznie: 509 400 328.
 6. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 czerwca 2023 roku włącznie.
 7. Po zakończeniu projektu również możemy dodać Twój wpis do katalogu on-line, jednak nie będzie już możliwości wpisu w wersji książkowej.
Dokumenty do pobrania:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Opis projektu

Trend wypoczynku na łonie natury utrzymuje się od wielu lat, szczególnie jeśli chodzi o turystykę rodzinną. Wraz ze wzrostem świadomości dotyczącej wpływu środowiska naturalnego i żywności na zdrowie, turystyka wiejska staje się coraz bardziej popularną formą wypoczynku. Ludzie poszukują miejsc,
w których będą mogli odpocząć od miejskiego zgiełku, korzystać z natury poprzez spacery, kąpiele w zbiornikach wodnych, a także korzystać ze zdrowej, naturalnej, często produkowanej przez gospodarzy żywności.

Zainteresowanie taką formą wypoczynku nasiliło się dodatkowo w okresie pandemii COVID-19, dając możliwość wypoczynku bezpiecznego, poza zatłoczonymi turystycznymi lokalizacjami, poza dużymi skupiskami ludzkimi.

Z drugiej strony turystyka wiejska jest szansą dla rolników, byłych rolników i mieszkańców wsi na wykorzystanie zasobów swoich gospodarstw i siedzib
na działalność wpisującą się w turystykę wiejską i agroturystykę. Dodatkowo, w czasie, gdy gospodarstwa rolne się profesjonalizują i małe rodzinne gospodarstwa rolne przestały być konkurencyjne, jest to sposób na zmianę branży i utrzymanie zatrudnienia całych rodzin mieszkańców wsi, które dotychczas działały w branży rolnej. Co więcej, w przypadku obiektów większych, cieszących się większą atrakcyjnością wśród gości/turystów, jest szansa
na tworzenie nowych miejsc pracy również dla dodatkowych osób, spoza rodziny gospodarzy.

Region Jeziora Zegrzyńskiego na Mazowszu, który jest terenem działania Lokalnej Organizacji Turystycznej „Przystań w sercu Mazowsza” (LOT „Przystań
w sercu Mazowsza”) to w większości tereny wiejskie. Spośród dziesięciu gmin, na terenie których działa stowarzyszenie, aż dziewięć to gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie. Należą do nich gminy Jabłonna, Nieporęt, Serock, Wieliszew, Dąbrówka, Pokrzywnica, Pułtusk, Somianka i Wyszków, położone w czterech mazowieckich powiatach: legionowskim, pułtuskim, wyszkowskim i wołomińskim. Są to jednocześnie tereny cenne przyrodniczo, czyste ekologicznie i,
co niezwykle istotne, położone w bezpośredniej bliskości lub niewielkiej odległości od największego akwenu Mazowsza – Jeziora Zegrzyńskiego oraz rzek Narwi, Bugu i Wisły. Te atuty sprawiają, że region jest niezwykle atrakcyjny dla turystów, a w szczególności dla tych z nich, którzy cenią sobie wypoczynek na łonie nieskażonej nadmiernie cywilizacją natury. W regionie jest wiele gospodarstw agroturystycznych, wiejskich miejsc zakwaterowania, stajni, jak również atrakcji utworzonych na bazie lub inspirowanych rolnictwem, jak np.: Dynioland w gminie Wieliszew, czy Zielony Labirynt w gminie Nieporęt.

Realizacja zadania „Wypoczynek w mazowieckiej przystani – promocja turystyki wiejskiej i agroturystyki w Regionie Jeziora Zegrzyńskiego” pozwoli na zrealizowanie następujących celów:

 1. Identyfikacja potencjału wiejskiej bazy noclegowej w Regionie Jeziora Zegrzyńskiego.
 2. Promocja turystyki wiejskiej i agroturystyki w Regionie Jeziora Zegrzyńskiego.
 3. Promocja turystyczna Regionu Jeziora Zegrzyńskiego.

Zadanie kierowane jest do podmiotów działających w branży turystyki wiejskiej i agroturystyki, w szczególności gospodarstw agroturystycznych i wiejskich obiektów noclegowych, obiektów oferujących różnego rodzaju atrakcje typu zajęcia artystyczne, edukacyjne, sportowe, gry i zabawy, wytwarzających regionalne produkty itp., w szczególności stajnie, pasieki, gospodarstwa rolne i sadownicze. Dzięki jego realizacji podmioty te otrzymają wsparcie marketingowe, którego wiele z nich nie byłoby w stanie sfinansować we własnym zakresie i zwiększy się potencjalna grupa odbiorców ich oferty.
W konsekwencji wsparty zostanie również rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki w regionie, a tym samym rozwój gospodarczy na terenie objętym realizacją zadania. Stworzona w ramach realizacji zadania baza/katalog podmiotów turystyki wiejskiej i agroturystyki będzie służyć wsparciu tego sektora lokalnej turystyki również w przyszłości.

W ramach realizacja zadania planowane są następujące działania:

 1. Stworzenie katalogu obiektów turystyki wiejskiej i agroturystycznych i bezpłatne udostępnienie w nim powierzchni reklamowej obiektom turystyki wiejskiej i gospodarstwom agroturystycznym z terenu dziewięciu mazowieckich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich: Jabłonna, Nieporęt, Serock, Wieliszew, Dąbrówka, Pokrzywnica, Pułtusk, Somianka i Wyszków (położonych w trzech powiatach: legionowskim, pułtuskim i wyszkowskim). Katalog będzie zawierał prezentacje obiektów turystyki wiejskiej i gospodarstw agroturystycznych, a także prezentację walorów naturalnych i najważniejszych atrakcji turystycznych regionu.
 2. Stworzenie bazy obiektów turystyki wiejskiej w Regionie Jeziora Zegrzyńskiego dostępnej on-line na witrynie internetowej zegrze.org.
 3. Promocja turystyki wiejskiej i agroturystyki w Regionie Jeziora Zegrzyńskiego za pośrednictwem mediów społecznościowych.
 4. Promocja turystyczna turystyki wiejskiej i agroturystyki w Regionie Jeziora Zegrzyńskiego poprzez dystrybucję katalogu w  Punktach Informacji Turystycznej prowadzonych przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną (MROT), której LOT „Przystań w sercu Mazowsza jest członkiem oraz w punkcie informacji turystycznej w Legionowie, prowadzonym przez Powiat Legionowski.
 5. Promocja turystyki wiejskiej i agroturystyki oraz całego Regionu Jeziora Zegrzyńskiego poprzez dystrybucję katalogu podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych Tour Salon w Poznaniu (27-30 października 2023) oraz Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw w Nadarzynie k/Warszawy (23-25 listopada 2023).