fbpx

Komunikat o jakości wody w kąpieliskach nad Jeziorem Zegrzyńskim

Od 19 czerwca działa kąpielisko zlokalizowane przy Dzikiej Plaży w Nieporęcie, natomiast sezon na plaży miejskiej w Serocku rusza 26 czerwca. Sanepid wydał komunikat o jakości wody w tych miejscach.

Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Legionowie wydał komunikat informujący o jakości wody w kąpieliskach. Można się kąpać na „Dzikiej Plaży” w Nieporęcie, a na „Plaży Miejskiej Serock”otwarcie sezonu nastąpi 26.06.2021 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie z dnia 18.06.2021 r. o jakości wody w kąpielisku/miejscu zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli.

Zgodnie art. 1 pkt. 1 oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 195) oraz na podstawie art. 41 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), a także na podstawie 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255) oraz w oparciu o wyniki badania wody dostarczone przez organizatora, a także wykonane w ramach nadzoru bieżącego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie orzeka o dopuszczeniu do kąpieli :

1. Kąpielisko „Dzika Plaża” w Nieporęcie bieżąca ocena jakości wody, na podstawie wyników badania wody pobranej w dniu 14.06.2021 r. — woda przydatna do kąpieli – otwarcie sezonu: 19.06.2021 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie informuje, że w sezonie 2021 objęte nadzorem będą również:

2. Kąpielisko „Plaża Miejska Serock” zlokalizowane przy ul. Retmańskiej w Serocku  – otwarcie sezonu: 26.06.2021 r.

Uwaga:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie przypomina, że w trakcie korzystania z terenów i obiektów rekreacyjnych w sezonie letnim konieczne jest zachowanie wszelkich środków ostrożności w celu zapobiegania rozprzestrzeniania choroby zakaźnej w związku z ogłoszonym stanem epidemii.