fbpx

Światowy Dzień Mokradeł

Już 3 lutego możecie poznać rezerwat Wieliszewskie Łęgi podczas spaceru przyrodniczego. Zapraszamy, bo warto!

Dariusz i Agnieszka Żukowscy zapraszają na przyrodniczy spacer po Rezerwacie Wieliszewskie Łęgi zorganizowany z okazji Światowego Dnia Mokradeł, 3 lutego, godzina 13.00, zbiórka na skrzyżowaniu z ulicą Modlińską od strony ulicy Myśliwskiej w Wieliszewie. Temat spotkania: „Ludzie i Mokradła: splecione losy”.
Światowy Dzień Mokradeł (ang. World Wetland Day), który obchodzony jest 2 lutego. Mokradła to nie tylko jedna z ostatnich ostoi bioróżnorodności, miejsce życia wielu rzadkich gatunków roślin, ptaków, owadów, pająków, ślimaków i innych. To również ogromny rezerwuar wody, niezwykle istotny z punktu widzenia walki ze zmianami klimatu, powodziami i suszą. Ważny nie tylko dla całej planety, ale też dla naszych, ludzkich interesów.

Pierwszy raz świętowany był w roku 1997. Organizatorami obchodów są zwykle organizacje pozarządowe, ale również uczelnie lub parki narodowe.

W Wieliszewie organizujemy już po raz czwarty- „Mon Cheri Rezerwat” . Chcemy zwrócić uwagę na nasze zasoby wszelkich mokradeł w naszej gminie.
Światowy Dzień Mokradeł, zwany również: Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych, Światowy Dzień Terenów Podmokłych, Międzynarodowy Dzień Mokradeł, ang. World Wetland Day, to też święto wszelkich obszarów leżących na pograniczu środowiska wodnego i lądowego, czyli zarówno obszarów podmokłych (bagna), jak i wszelkich wód śródlądowych, a także najpłytszych przybrzeżnych wód morskich.
Cała nasza gmina jest cennym obszarem pod tym względem.
„Rezerwat leśno-łąkowy (florystyczny) położony w pradolinie Narwi, w gminie Wieliszew, o powierzchni 18,58 ha. Znajduje się ok. 2 km na zach. od Zegrza Południowego, nad brzegami Jeziora Zegrzyńskiego, ale oddzielony od niego wałami przeciwpowodziowymi. Został utworzony zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 25 czerwca 1990 r. Ochroną objęto zróżnicowane naturalne zbiorowiska roślinne ze szczególnym uwzględnieniem gatunków storczykowatych. Rezerwat zwany także „Storczykowym Gajem” jest jednym z najbogatszych stanowisk storczyka w województwie mazowieckim, ale występują tu również dereń, szakłak, kruszyna, są też pomnikowe okazy dębów. Teren jest dość zróżnicowany: poza łęgami występują tu wydmy piaszczyste, bagna, starorzecza. Dogodne warunki gniazdowania mają tu liczne gatunki ptaków: remizy, kaczki krzyżówki, czapla siwa.

Źródło: Jacek Szczepański „Powiat legionowski. Przewodnik subiektywny” Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki „2011