fbpx

Podsumowaliśmy projekt Eko Zegrze

Zakończyły się szkolenia w ramach projektu „„Eko Zegrze – program budowania kompetencji kadr oraz świadomości ekologicznej społeczności lokalnej dla potrzeb rozwoju turystyki zrównoważonej w regionie Jeziora Zegrzyńskiego”. 16 listopada w Jachrance odbyła się ostatnia sesja – konferencja podsumowująca projekt.

Lokalna Organizacja Turystyczna „Przystań w sercu Mazowsza” (LOT) od kwietnia br. realizowała projekt w formule szkoleń efektywnych organizacyjnie, których tematem była turystyka zrównoważona. Działania były prowadzone z udziałem środków Ministra Sportu i Turystyki (MSiT) przeznaczonych na turystykę w 2022 roku. Dotacja MSiT wyniosła 70 675 zł, a całkowita wartość projektu 96 440,14 zł. Inspiracją dla tego przedsięwzięcia były rozpoczęte w ubiegłym roku wspólnie przez Powiat Legionowski i LOT spotkania, dotyczące stworzenia ponadlokalnej strategii rozwoju dla całego regionu Jeziora Zegrzyńskiego. Podczas nich przedstawiciele kilkunastu samorządów z powiatów legionowskiego, pułtuskiego, wołomińskiego i wyszkowskiego sformułowali wniosku, wśród których znalazły się również te dotyczące zaangażowania mieszkańców w proces budowania strategii i konieczności wcześniejszego podniesienia świadomości społecznej w obszarze turystycznego rozwoju regionu z uwzględnieniem dbałości o środowisko naturalne.

W spotkaniach warsztatowych wzięło udział 80 osób. Wśród nich znalazła się młodzież ucząca się w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie na kierunkach technik organizacji turystyki i technik urządzeń i systemów energii odnawialnej. Oprócz uczniów, stanowiących połowę uczestników, w szkoleniach wzięli udział przedsiębiorcy, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy zainteresowani tematyką rozwoju turystyki z regionu Jeziora Zegrzyńskiego. Uczestnicy projekty zgłębiali wiedzę dotyczącą tego czy jest turystyka zrównoważona, jak ważne dla harmonijnego rozwoju regionu jest stosowanie jej założeń, w szczególności dbałość o środowisko naturalne i zapewnienie korzyści z rozwoju dla wszystkich zainteresowanych – nie tylko turystów i przedsiębiorców, ale też lokalnej społeczności.

Podczas konferencji końcowej, w której oprócz uczestników szkoleń wzięli udział przedstawiciele samorządów regionu Jeziora Zegrzyńskiego, zaprezentowane zostały wyniki prac warsztatowych, czyli koncepcje projektów, które można by zrealizować w regionie jako działania wspierające założenia zrównoważonego rozwoju turystycznego. Każdy z projektów uwzględnia nie tylko zwiększenie atrakcyjności regionu, ale też kierowany jest do mieszkańców i bierze pod uwagę ich potrzeby. Na spotkaniu podsumowano też cały projekt oraz przedstawiono wnioski z niego płynące i rekomendacje na przyszłość. Ważnym i niezwykle inspirującym punktem programu konferencji była prelekcja międzynarodowej konsultantki ds. turystyki zrównoważonej Marty Mill z londyńskiej firmy Toposophy, które za pośrednictwem zdalnego połączenia opowiedziała uczestnikom wydarzenia o najnowszych trendach w turystyce zrównoważonej, pokazując przykłady ze świata.

Choć w samych szkoleniach mogła wziąć udział ograniczona liczba osób, każdy zainteresowany tematem może zapoznać się z wiedzą podczas nich przekazywaną. W ramach projektu Eko Zegrze powstały bowiem materiały edukacyjne, które umieszczone są na witrynie internetowej Lokalnej Organizacji Turystycznej (zegrze.org – przyp. red.) w zakładce Nasze projekty pod hasłem „Eko Zegrze dla zrównoważonej turystyki”. Jest tam dwuodcinkowy webinar przygotowany przez ekspertkę z Londynu, prezentacje szkoleniowe i wideo tutoriale nagrane przez trenerów projektu – ekspertów w dziedzinie turystyki z Instytutu Best Place dr. Jarosława Górskiego i Adama Mikołajczyka. Na stronie projektu  można zapoznać się ze wszystkimi materiałami go dotyczącymi. Zachęcamy więc do korzystania z materiałów edukacyjnych, które powstały w wyniku projektu Eko Zegrze. Poza witryną zegrze.org materiały wideo zostały również udostępnione na kanale LOT Przystań w sercu Mazowsza w serwisie You Tube.

Wideo podsumowanie projektu Eko Zegrze